مناقصات ایران و دیگر کشورها


تعداد بازدید: 103

قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337:

- تبصره 1 ماده اول قانون فوق صراحت دارد که پدر، مادر، برادر و خواهر، همسر و اولاد بلافصل اشخاص مندرج در این قانون (شامل معاونین وزیر و کارمندان دولتی) و همچنین شرکت هایی که اشخاص مزبور سهامدار آن هستند. به موجب تبصره 3 ماده واحده از انجام معامله با دولت نظیر شرکت در مزایده یا مناقصه، خرید و فروش و . ممنوع می باشند.

- منظور از معامله در قانون فوق قرارداد مطالعات و مشاوره های فنی و مالی و حقوقی، شرکت در مزایده و مناقصه ، حق العمل کاری و . بوده است.

- ماده دوم این قانون برای اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً یا به نام و واسطه اشخاص دیگر اقدام نموده باشند و نیز برای مسئولین شرکتها و موسسات مزبور مناقصات ایران و دیگر کشورها مجازات حبس و پرداخت خسارت در نظر گرفته و معاملات از این قبیل را باطل اعلام نموده است.

2- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348:

- ماده واحده : تبانی در معامات، مناقصه ها و مزایده های دولتی یا شرکت ها یا موسسات وابسته مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی و انفصال از خذمات دولتی می باشد.

3- قانون مجازات اعلام نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315:

- نفوذ اشخاص مد نظر در اقدامات و تصمیمات (برخلاف حق و مقررات قانونی) به موجب ماده سوم این قانون مستوجب 2 الی 5 سال محرومیت از شغل دولتی و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی (یعنی از ببین رفتن حقی) از دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی می باشد.

4- ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات مصوب 1372/4/27:

به موجب ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی : قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه، سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از 2 تا 5سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می گردد.

تبصره 1) مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد مرتکب ب مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.

تبصره 3) در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می شئود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.

- طبق ماده 603 قانون مجازات اسلامی (تعزیزات): هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذکور در ماده 598-ق.م.ا که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه یا حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصل از این طریق محکوم می شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال ویا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

5- مواد 91و92 قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با مبارزه با فساد:

ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری: اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگون امتیاز ، تهسیلات، حق مشاوره، هدیه و مارد مشابه در مقابل انجام وظایف مناقصات ایران و دیگر کشورها اداری مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جزء دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.

تبصره 1: دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تایید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره 2: در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تایید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های باز خرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره 3: دستگاههای اجرایی موظفند اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.

ماده 92 قانون مدیریت خدمات کشوری: مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان(حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوطه با آنان رفتار خواهد شد.

6- نقض ضوابط و مقررات داخلی :

نقض قوانین ذکر شده در صورت تشخیص هیات رسیدگی به تخلفات اداری می تواند مشمول بندهای 2،25،30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری گردد.

بند2: نقص قوانین و مقررات مربوط.

بند 25: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.

کرونا این ۳ شهرستان ایران را قرمز کرد + نقشه

درحال حاضر ۳ شهرستان در کشور وضعیت قرمز دارند که بجنورد یکی‌از آن‌ها است. ۲۱۸ شهرستان نیز وضعیت زرد دارند.

کرونا این ۳ شهرستان ایران را قرمز کرد + نقشه

شهرستان بجنورد، مرکز خراسان شمالی در وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت.

به دنبال کاهش رعایت استفاده از ماسک و سایر موارد بهداشتی و همچنین کاهش دمای هوا، بجنورد از نظر شیوع بیماری کرونا در وضعیت قرمز قرار گرفت.

براساس آنچه که دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعلام کرده، هیچ یک از شهرستان های استان وضعیت نارنجی یا آبی ندارند و در حال حاضر همه آن‌ها به جز بجنورد، زرد هستند.

درحال حاضر ۳ شهرستان در کشور وضعیت قرمز دارند که بجنورد یکی‌از آن‌ها است. ۲۱۸ شهرستان نیز وضعیت زرد دارند.

در روزهای اخیر شیوع آنفلوآنزا نیز بسیار گسترش پیدا کرده و احتمال ابتلای افراد به هر دو بیماری به صورت همزمان نیز وجود دارد و این موضوع نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

روز بدون فوتی کرونا در کشور / امروز ۸ آبان چند ایرانی کرونایی شدند؟

بنابر اعلام وزارت بهداشت، در طول ۲۴ ساعت گذشته، هیچ یک از بیماران مبتلا به کووید۱۹در کشور جان خود را از دست ندادند.

روز بدون فوتی کرونا در کشور / امروز ۸ آبان چند ایرانی کرونایی شدند؟

بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۸ آبان ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۷۳ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۴۰ نفر از آنها بستری شدند.

بر این اساس مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۵۵۷ هزار و ۴۳۷ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، هیچ یک از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست ندادند و مجموع جان باختگان این بیماری، در عدد ۱۴۴ هزار و ۵۷۱ نفر ماند.

خوشبختانه تا کنون ۷ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۷۶۷ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده اند.

۱۲۹ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۴ میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۹۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۳ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۷ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۱۸ شهرستان در وضعیت زرد و ۲۱۰ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

همچنین تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۱۹ هزار و ۶۸ نفر دُز اول، ۵۸ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۸۳ نفر دُز دوم و ۳۱ میلیون و ۳۲۹ هزار و ۵۰ نفر، دُز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۵۴ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۸۰۱ دُز رسید. در شبانه روز گذشته ۵ هزار و ۸۴۳ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار

آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار tender offer auction

انتشار آگهی مناقصه و مزایده ابتدا یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و سپس در دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام می‌شود. گفتنی است که در صورت لزوم، یک تا سه نوبت آگهی نیز در روزنامه‌های محلی باید منتشر شود. ذکر مواردی مثل چگونگی و زمان‌بندی تحویل کالا و شیوه پرداخت و انجام معامله نیز باید به طور صریح در متن این آگهی‌ها قید شود. در این مقاله، تمام روال قانونی آگهی کردن مزایدات و مناقصات را به طور کامل و دقیق شرح می‌دهیم.

قانون چاپ آگهی مناقصه و مزایده

قوانین انتشار آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار، طبق دستورالعمل ماده ۵۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی با موضوع مناقصه و مزایده به شرح زیر است:

۱. مناقصات ایران و دیگر کشورها آگهی مناقصه و مزایده باید حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا سه نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر شود.

گفتنی است که متقاضی در صورتی که لازم تشخیص دهد می‌تواند علاوه بر آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار، با استفاده از سایر امکانات از قبیل نشر آگهی در محل‌های مناسب یا پخش آگهی از طریق دیگر رسانه‌های ارتباط جمعی یا ارسال آگهی برای اشخاص ذی‌ربط (مثلاً فروشندگان و خریداران کالا یا خدمات) از متقاضیان دعوت به عمل آورد. توجه به این نکته نیز ضروری است که انتخاب روزنامه بر عهده رئیس مؤسسه یا شرکت است.

همچنین در مواردی که مطابق مقررات عمومی کشور موضوع معامله ایجاب می‌نماید که اطلاع‌رسانی مزایده و مناقصه در سطح بین‌المللی به انجام شود، یک نسخه از آگهی از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه‌های کشورهای ذی‌ربط در تهران یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.

۲. در آگهی مناقصات و مزایدات نکات زیر باید رعایت شود:

 • مدت و نحوه تحویل کالا یا خدمات و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا یا انجام کار کلاً یا بعضاً تأخیر نماید.
 • تصریح بر اینکه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا بر اساس درصد کسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام‌شده تعیین شود و در پاکت لاک و مُهر شده تسلیم گردد.
 • مدت قبول پیشنهادهای کتبی که حداقل ده روز پس از انتشار آخرین آگهی در روزنامه کثیرالانتشار خواهد بود.
 • محل و نحوه تسلیم پیشنهاد.
 • میزان و نوع سپرده شرکت در مزایده و مناقصه و چگونگی واریز یا تحویل آن به مؤسسه.
 • میزان تضمین حُسن انجام کار یا معامله و نحوه دریافت و استرداد آن.
 • حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص واجد یا واجدین شرایط برنده مناقصه و مزایده لازم است، روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادهای رسیده و مجاز بودن حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان رسمی اعضا در کمیسیون مزایده و مناقصه.
 • میزان پیش‌پرداخت و ترتیب واریز در صورتی که پرداخت آن به تشخیص مؤسسه به برنده مناقصه و مزایده لازم باشد.
 • محل توزیع یا فروش نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات موضوع مزایده و مناقصه در صورت لزوم.
 • محل توزیع نمونه قرارداد و ضمانت‌نامه در صورت لزوم (که در آن صورت باید فرم مربوط توسط متقاضی یا نمایندگان رسمی او دریافت و با قید اینکه مورد قبول است، امضا و ضمیمه پیشنهاد شود.)
 • تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه و مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای دستگاه مناقصه‌گزار نمی‌نماید.

۳. در صورتی که مؤسسه ذکر شرایط خاصی را علاوه بر مندرجات ماده ۲ لازم تشخیص دهد و با آیین‌نامه مالی و معاملاتی مؤسسه مغایر نباشد می‌تواند در مناقصه یا مزایده منظور نماید.

 1. منظور نمودن هر گونه شرط یا شروط جدید در قرارداد علاوه بر مندرجات مزایده و مناقصه که برای برنده مناقصه و مزایده امتیاز یا محدودیت محسوب گردد، ممنوع است.
 2. در صورتی که شرایط مزایده و مناقصه که باید مطابق با مواد ۲ و ۳ و بندهای آن در آگهی ذکر شود مفصل باشد و مستلزم هزینه زیادی شود، می‌توان نوع کار یا کالای مورد معامله، تعداد و محل تحویل، میزان پیش‌پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها و میزان سپرده و یا ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده در آگهی درج شود و تصریح گردد که اسناد مزایده و مناقصه در محل موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت کنند و با قید مورد قبول است، آن را امضا و ضمیمه پیشنهاد کنند و تسلیم نمایند.
 3. مؤسسه مکلف است در تاریخ مقرر و اعلام‌شده در آگهی، کمیسیون مناقصه و مزایده را تشکیل دهد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نماید.

الف. در صورت‌جلسه کمیسیون نفرات اول تا سوم برنده مزایده و مناقصه با توجه به قیمت‌های پیشنهادی، شرایط پیشنهادی متقاضیان و صلاحیت‌ها و توانایی‌ها مشخص و به اطلاع می‌رسد.

ب. دلیل رد پیشنهادهای مبهم یا ناقص صراحتاً ذکر شود و به اطلاع طرف ذی‌نفع برسد.

نحوه انتشار آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه رسمی

الف. تهران

۱. چاپ آگهی مناقصه و مزایده از ابتدا در روزنامه رسمی انجام می‌شود. بنابراین نیازی به تایید اداره ثبت شرکت‌ها برای این منظور نیست. در نتیجه، متقاضی (صاحب آگهی) باید اصل آگهی را مستقیماً به دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ببرد. باید توجه داشت که آگهی مزایده و مناقصه صرفاً بر روی سربرگ شرکت و با مهر شرکت پذیرش می‌شود.

۲. کارشناسان این مرکز هزینه‌های چاپ آگهی مناقصه یا مزایده را ارزیابی و اعلام می‌کنند. صاحب آگهی باید فیش دریافتی را به بانک ببرد و مبلغ آن را پرداخت کند.

۳. متقاضی پس از واریز مبالغ، باید دوباره به دفتر روزنامه مراجعه نماید و فیش بانکی پرداخت‌شده را جهت انتشار آگهی مزایده و مناقصه تحویل دهد.

۴. پس از ثبت درخواست شما، قبضی با شماره پیگیری به شما ارائه می‌شود. این فیش دست‌کم تا دَه روز کاری باید نزد شما نگه داشته شود. فقط با این قبض امکان پیگیری آگهی مزایده و مناقصه و دریافت روزنامه برای شما فراهم می‌شود.

گفتنی است که تمام مراحل ثبت آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه رسمی را می‌توانید به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری در سامانه آسان‌ثبت به انجام برسانید.

ب. دیگر شهرستان‌ها

۱. چاپ آگهی مزایده و مناقصه از ابتدا در روزنامه رسمی انجام می‌شود. بنابراین نیازی به دریافت تاییدیه از اداره ثبت شرکت‌ها نیست. در نتیجه، متقاضی باید اصل آگهی را به اداره پست شهرستان مربوطه ببرد. باید توجه داشت که آگهی مناقصه و مزایده صرفاً بر روی سربرگ شرکت و با مهر شرکت پذیرش می‌شود.

۲. کارشناسان این مرکز هزینه‌های چاپ آگهی مناقصه یا مزایده را در روزنامه رسمی به همراه هزینه‌های پستی آن ارزیابی و اعلام می‌کنند. صاحب آگهی باید فیش دریافتی را به صورت نقدی به اداره پست پرداخت کند.

۳. تمام آگهی‌های مزایده و مناقصه شهرستان‌ها به همراه مبالغ پرداختی به اداره پست منطقه سیزده تهران فرستاده می‌شوند. این مرکز پس از دسته‌بندی آگهی‌ها، آنها را برای انتشار به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌نماید.

۴. متقاضیان باید شماره پیگیری خود را دست‌کم به مدت دَه روز کاری نزد خود نگه دارند. تنها با این کد رهگیری امکان پیگیری آگهی مزایده و مناقصه و دریافت روزنامه برای اشخاص فراهم می‌شود.

گفتنی است که تمام مراحل ثبت آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه رسمی را می‌توانید به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری در سامانه آسان‌ثبت به انجام برسانید.

انتشار آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار

طبق قانون، چاپ آگهی در روزنامه کثیرالانتشار برای رسمیت یافتن مزایدات و مناقصات الزامی است و به منظور اطلاع‌رسانی عمومی و نیز ثبت مکتوب آنها انجام می‌گیرد. بنابراین تمام متقاضیان برگزاری مناقصه و مزایده باید علاوه بر روزنامه رسمی، از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز به آگاهی‌رسانی بپردازند. تعرفه و هزینه چاپ آگهی مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار به تعرفه‌های روزنامه انتخابی شما و تعداد کاراکتر متن شما بستگی دارد. بنابراین تعرفه و هزینه چاپ آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار متغیر است.

پرسش‌های پرتکرار در مورد آگهی مناقصات و مزایدات

آیا چاپ آگهی مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار ضرورت دارد؟

بله. طبق قانون، تمام مناقصه‌ها و مزایده‌ها در سراسر کشور علاوه بر روزنامه رسمی، باید در دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار نیز چاپ شوند.

آیا چاپ آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار ضروری است؟

بله. طبق قانون، تمام مزایده‌ها و مناقصات در سرتاسر کشور علاوه بر روزنامه رسمی، باید در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار نیز منتشر شوند.

ثبت آگهی مناقصات و مزایدات در روزنامه رسمی به چه ترتیب است؟

چاپ آگهی مناقصه و مزایده از ابتدا در روزنامه رسمی انجام می‌شود. بنابراین نیازی به تایید اداره ثبت شرکت‌ها برای این منظور نیست. در نتیجه، متقاضی (صاحب آگهی) باید اصل آگهی را مستقیماً به دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ببرد.

ثبت آگهی مزایده‌ها و مناقصه‌ها در روزنامه رسمی چگونه انجام می‌شود؟

چاپ آگهی مزایده و مناقصه از ابتدا در روزنامه رسمی انجام می‌شود. بنابراین نیازی به دریافت تاییدیه از اداره ثبت شرکت‌ها نیست. در نتیجه، متقاضی باید اصل آگهی را به اداره پست شهرستان مربوطه ببرد.

چه موضوعاتی باید در آگهی مناقصه و مزایده روزنامه کثیرالانتشار آورده شود؟

قوانین انتشار آگهی مزایده و مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار، طبق دستورالعمل ماده ۵۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی با موضوع مناقصه و مزایده شرح داده شده است. متن کامل آن را می‌توانید در این مقاله بخوانید.

چند نوبت و در چند روزنامه کثیرالانتشار باید اقدام به چاپ آگهی مناقصه یا مزایده کرد؟

آگهی مزایده و مناقصه باید حداقل دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و در صورت لزوم یک تا سه نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار محلی منتشر شود.

آیا برای برگزاری مناقصه یا مزایده نیاز به چاپ آگهی در روزنامه رسمی است؟

بله. انتشار آگهی مناقصه و مزایده ابتدا یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و سپس در دو نوبت در روزنامه‌های کثیرالانتشار انجام می‌گیرد.

آیا تفاوتی در چاپ آگهی مناقصه و مزایده وجود دارد؟

تنها تفاوت آگهی مزایده با آگهی مناقصه در متن آگهی آنها است. اما نحوه انتشار این آگهی‌ها تفاوتی با هم ندارند.

تعرفه و هزینه چاپ آگهی مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار چقدر است؟

تعرفه چاپ آگهی مناقصه در روزنامه کثیرالانتشار بسته به تعرفه‌های روزنامه انتخابی شما و تعداد کاراکتر متن شما متغیر است. برای محاسبه دقیق این هزینه‌ها می‌توانید به سامانه روزنامه کثیرالانتشار آسان‌ثبت مراجعه فرمایید.

هزینه‌های چاپ آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار چقدر است؟

هزینه چاپ آگهی مزایده در روزنامه کثیرالانتشار بسته به تعرفه‌های روزنامه انتخابی و تعداد کاراکتر متن متغیر است. برای محاسبه دقیق این هزینه‌ها می‌توانید به سامانه روزنامه کثیرالانتشار آسان‌ثبت مراجعه فرمایید.

قانون چاپ آگهی مزایده چیست؟

دستورالعمل ماده ۵۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی با موضوع مناقصه و مزایده دربردارنده تمام قوانین چاپ آگهی مزایده در ایران است.

قانون چاپ آگهی مناقصه چیست؟

دستورالعمل ماده ۵۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی با موضوع مزایده و مناقصه دربردارنده تمام قوانین چاپ آگهی مناقصه در ایران است.

آیا امکان انتشار آگهی مزایده و مناقصه به صورت آنلاین وجود دارد؟

بله، تمام مراحل ثبت آگهی مناقصه و مزایده در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار را می‌توانید به صورت آنلاین و بدون مراجعه حضوری در سامانه آسان‌ثبت انجام دهید.

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس رتبه برتر مسئولیت‌های اجتماعی کشور را کسب کرد

تعداد بازدید: 103

منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس رتبه برتر مسئولیت‌های اجتماعی کشور را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، در چهارمین رویداد جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاه‌های اقتصادی که شامگاه شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس رتبه برتر مسئولیت‌های اجتماعی در میان بنگاه‌های اقتصادی کشور را از آن خود کرد.

گفتنی است منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های ارزشمند و ماندگاری انجام داده که می‌توان به ایجاد اشتغال‌ پایدار، فعالیت‌های بزرگ عمرانی، فرهنگی و اجتماعی در استان و منطقه اشاره کرد.

شایان ذکر است که در این رویداد ۷۰ شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی کشور از جمله فولاد هرمزگان، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، شرکت نفت پارس، پالایش نفت لاوان، بانک مسکن، سنگ آهن گهر زمین و پتروشیمی شیراز حضور داشتند.

همچنین شرکت‌های پالایش نفت آبادان، پالایش نفت تبریز، فولاد زرند ایرانیان، پتروشیمی زاگرس، آهن و فولاد غدیرایرانیان، شرکت صنعتی چادرملو، بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، بیمه کوثر، آلومینای ایران، جهاد نصرکرمان، گروه صنعتی انتخاب جزو دیگر شرکت کنندگان این برنامه بودند.

شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت فولاد هرمزگان،سازمان منطقه آزاد انزلی، پتروشیمی بیستون، فولاد غدیر نی ریز، نستله ایران، یونیلیور ایران، زعفران مصطفوی، پولاد ترشیز، لبنیات بل روزانه، لوله سازی اهواز، ایریسا، منطقه آزاد کیش، شرکت دخانیات ایران نیز دیگر حاضران این جمع بزرگ را تشکیل می‌دادند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.