معامله کردن برای سرگرمی و تفریح


۱۰۰ ایده ی جالب در تابستان برای بچه ها و والدین

جملات زیــــبای مسیحا برزگر

زندگی رودخانه ای ست از فنا تا به فنا.
زندگی اصلا پدیده ای منطقی نیست.
منطق ساخته و پرداخته ی ذهن ماست.
زندگی،حیرت در شگفتی هاست؛
پرسه زدن در زیبایی هاست.
زندگی،معامله نیست،
تجارت نیست؛
شهود عاشقانه ی اشیاست.
زندگی،زمانی معنا دارد كه سفری در جاده ی عشق باشد.
زندگی،سفراست.
كسانی كه جایی در گوشه و كنارها اطراق می كنند،زندگی
را می بازند.
انسان باید آواره و پرسه زن باشد،
انسان باید خانه به دوش باشد؛
هر جا كه اُتراق شود، زندگی در آن جا می میرد

كسي به خود ايمان ندارد دشمن زندگي‌ست
دشمن زندگي همواره شكست مي‌خورد
گام نخست آن است كه به علت‌هاي اين بي‌ايماني پي ببري
خود را مشاهده كن
خود را تحليل كن

باید در آتش عشق بسوزی .
باید مدام شعله ور باشی .
باید مدام جاری باشی .
عشق است که تو را جاری می کند .
اگر جاری نباشی، به مرداب دلمردگی تبدیل می شوی

فرصتی تازه دارم امروز
تا ببخشم بیش تر،
تا دوست بدارم بیش تر،
و بدین سان، نزدیک تر شوم به خدا.
ستوده باد خدایی که داده است به من
چنین فرصتی را.
ستوده باد خدا!

فرار کافی ست .
درنگ کن و زندگی را جانانه معامله کردن برای سرگرمی و تفریح زندگی کن .

خدا مهربان است.
یعنی حتی برای خطاها و گناهان تو نیز پاداش مقرر
کرده است .
پیش از آنکه تو او را بخوانی،
او به تو لبیک گفته است .
پیش از آنکه از او بخواهی،
او به تو داده است .
تو نیز نسبت به خود مهربان و بخشنده باش .

تو،
هم اکنون،
بر روی زمین زیبا و دوست داشتنی گام برمی داری.
از این فرصت بزرگ، بیش ترین بهره را ببر.
معجزه،
آن نیست که بر روی آب راه بروی.
معجزه ،
آن است که هستی
و بر روی زمین زیبا گام برمی داری.

شیرانه زندگی کن و همچون کرگدن تنها سفر کن .
بین دو راهی زندگی و امنیت،
همواره راه زندگی را در پیش بگیر .
زندگی را فدای امنیت نکن،
بلکه امنیت را به پای زندگی بریز .

اگر در ستایش و نیایش تو شور و معامله کردن برای سرگرمی و تفریح شراری نباشد،
بتی را ستایش کرده ای .
مراقبه،
تمرین حضور در تمامی لحظه های زندگی ست.

تو در هر لحظه،دوباره به دنیا می آیی .
هر لحظه ای، لحظه ی تولد دوباره ی توست .
اما در هر لحظه به گونه ای متولد شو،
که با تولد دوباره ی تو،
روشنی و آزادی و شادمانی بیش تری به دنیا اضافه
شود .

گفتار نیک و پندار نیک و کردار نیک تو، معامله کردن برای سرگرمی و تفریح
زیبایی وجود تو را در همه ی جهت ها بسط می دهد .
این زیبایی،
در فرزندان و دوستان تو خانه می کند
و به آیندگان می رسد .

پرنده ای باش که از تخم بیرون می آید .
کودکی باش که زاده می شود .
دانه ای باش که جوانه می زند .
غنچه ای باش در آفتاب بصیرت .
گلبرگ های خود را یکی یکی باز کن،
شکوفا شو
و رایحه ی خود را به دست باد بسپار .

زندگی من ، زندگی من است .
هیچ کس حق ندارد آن را از من بگیرد
و یا به جای من زندگی کند .
من حق دارم فرصت یکباره ی زندگیم را به شیوه ی
خود،زندگی کنم، نه به شیوه ی پدرم و یا به شیوه ی
حاکمان مستبد و یا به شیوه ی هر کس دیگر .

سفر به دنیای درون، سفری بی انتهاست .

اگر معامله کردن برای سرگرمی و تفریح عبوسی و جدیت خود را گم کنی،
چیزی را از دست نداده ای .
اما اگر خنده خود را گم کنی،
همه ی زندگی را گم کرده ای .

تو برهنه به دنیا آمده ای و برهنه از دنیا می روی .
تو به همان میزان که با خود به دنیا آورده ای با خود از دنیا می بری.
تو در میان عریانی تولد و عریانی مرگ ،نقش واسطه را ایفا می کنی.
تو از زندگی می گیری و به زندگی می بخشی.
تو هیچ چیز نداشته ای و هیچ چیز نداری و هیچ چیز نخواهی داشت.
همه چیز به هستی تعلق دارد.مالک حقیقی ،هستی ست.
چند روزی چیزی را به تو امانت می دهد،سپس پس می گیرد و روانه ات می کند.کسی که از فهمی ژرف برخوردار است،خود راوسیله ای می داند در دست زندگی،
تا زندگی به وسیله او به زندگی ببخشد.
انسان شاهدی بیش نیست.اما این انسان باید بصیرتی کسب کند تا شایسته نام انسان باشد

قسم به پرستو
ان گاه که جفتش میمیرد
و تنها به آشیانه باز میگردد
چه غروب غریبی!
قسم به کرم شب تاب
ان گاه که از پیله بیرن می آید
و با نسیم هم آغوش می شود
چه پروازی!
قسم به خورشید
آنگاه که تو بر آن میتابی
چه تلالویی!
قسم به همه دانه ها
ان گاه که در خاک میمیرند
و در نور متولد میشوند
چه رستاخیزی!
قسم به ساقه ای که در باد میشکند
ان گاه که از ایشان جز خاکستری برجای نمی ماند
قسم به تمامی آیینه ها
ان گاه که در برابر آب قرار میگیرند
قسم به لطافت قسم
میدانم
که میدانی
دوستت دارم

زندگی هیچ گاه به بن بست نمیرسد.
کافیست چشم باز کنیم و راههای گشوده ی بیشماری را فرا روی خود ببینیم.
خدا که باشد ،
هرمعجزه ای ممکن میگردد.

از خلال رنج است که قطب مخالف آن ،یعنی
شادمانی را میفهمی

عشق یعنی فراموش کردن خود در معشوق.
ماهیت عشق،خود فراموشی است.
ترک مصلحت خویشتن است.
غرق شدن است چنان که فقط معشوق میماند و بس.
راه عشق ،راه فناست.
عاشق باید هنر محو شدن را بیاموزد.
او باید از اوصاف بشر بمیرد،تا اسرار عشق الهی اورا بر سر نهد و امواج عنایت دم به دم معشوق اورا باخود ببرد

شجاعت آن نیست که از آدمهای شجاع تقلید کنی،
بلکه آن است که به شیوه خود زندگی کنی
و بهای آن را نیز بپردازی.
حتی اگر بهای به شیوه خود زیستن ،خود زندگی باشد،باز ارزش آن را دارد.
زیرا در چنین شیوه ی زیستن است که روح به دنیا می آید .
هنگامی که کسی آماده است تا برای چیزی بمیرد،همین آمادگی و شور اوست که اورا دوباره متولد میکند.
اگردراین آمادگی رنجی نهفته است،رنج زایمان است.
به شیوه ی خویش زیستن،شجاعت میخواهد ،دل و جرات میخواهد.
به شیوه خود زندگی کن؛
شبیه خودت باش و بس.
نگران عوام نصیحت گو مباش .
زندگی خودرا ترسیم کن.
از روی نقش کهنه ی دیگران نقاشی نکن.
خلاق باش.
اگرهم در شیوه خود بر خطا باشی ،
بهتر ازآن است که دیگران به جای تو زندگی کنند
و تو بر صواب باشی .
زیرا کسی که به شیوه ی دیگران زندگی میکند
و بر صواب است
زندگی را به بطالت میگذارند.
کسی که به شیوه ی خود زندگی میکند،و بر خطاست،
بلاخره دیر یا زود از خطای خویش درس خواهد گرفت.
او خطای خویش را دستمایه ی تجربه ای تازه خواهد کردوبا تجربه های خویشتن ،خواهد بالید

آمده ایم تا بازیگر خوب صحنه زندگی باشیم.
عشق این مجال را فراهم می آورد

تملک در عشق کشنده است
به محض آنکه معشوق را مالک شوی آنرا کشته ای.
خیلی ها عشق را با دستان خود کشته اند.
دستان بسیاری از انسانها به خون عشقشان آغشته است .
آنها اکنون به سوگ عشق خویش نشسته اند .
آنان نمیخواستند که اینطور بشود اما با نادانی خویش قصد تملک عشقشان را کردند و آنرا ازبین بردند.
آنها نمیدانستند که عشق اسارت را بر نمیتابد.
نمیتوان مالک همسر شد ،نمیتوان مالک فرزند شد ،نمیتوان مالک شاگرد شد، نمیتوان مالک مردم شد….
هیچ چیز به اندازه حس تملک دشمن عشق نیست.

خطر کردن کار آدمهای هوشیار نیست .کار مستان است.
اینانند که خودرا بی مهابا به دل آن حقیقت غایی پرتاب میکنند و اینانند که میرسند.
بنابراین مست خدا شو .و به مردم کمک کن تا مست خدا شوند.
عشق حقیقی از شهوت و چشم داشت مبراست
عشقی که پاک است همان خداست.

اگر بتوانی نغمه‌ای شوی.
اگر بتوانی پاره‌ای از شادمانی‌هایت را با دیگران سهیم شوی،
اگر بتوانی خود را با دیگران قسمت کنی،
همین کافی‌ست، تو به منزل رسیده‌ای.
ما موجوداتی تنگ‌نظر و حقیریم،
زیرا از سهیم کردنِ دیگران در شادمانی‌‌های خود عاجزیم.
این بزرگ‌ترین خُسرانِ زندگیِ انسانی‌ست.
انسان احساسِ بدبختی و درماندگی می‌کند،
زیرا چشمه‌یِ عشقش را با گِلِ بُخل و تنگ‌چشمی بسته است.
اگر گذشتی داریم،
برای آن است که بیش‌تر بگیریم.
ما از بخشیدن عاجزیم؛
معامله می‌کنیم.
با تمامِ وجودت ببخش؛
هرآنچه می‌توانی ببخش…
زندگی را با دیگران قسمت کن،
نان را با دیگران قسمت کن،
آواز را با دیگران قسمت کن،
شعر را با دیگران قسمت کن،
خود را با همگان قسمت کن و بدین‌سان، خود را در هستی منتشر کن.
برخیز،
باز کن پنجره را
و به مهمانیِ آوازِ کبوتران برو.
زندگی، پشتِ پنجره‌یِ تو می‌خواند

انسان واقعی، در مرگ و زندگی حالاتی یکسان دارد.مرگ چیزی را عوض نمیکند.
قطره ای که بسوی دریا پرتاب شده است ،از محو شدن دیوارهای قالب کوچک خود هراسان نمیشود.
کسی که حقیقت جاودان را درک کرده ،به بی مرگی ملحق شده است.
تن آدمی چیزی است که خواهی نخواهی نابود خواهد شد ،اما چیزی در این قالب هست که ماندنیست.
مرواریدی در این صدف است که خواستنی است.
هستی ،طالب این مروارید است…

نمونه قرارداد و متن قولنامه خرید و فروش ملک ، زمین ، آپارتمان ، مغازه

نمونه قرارداد و متن قولنامه خرید و فروش ملک ، زمین ، آپارتمان ، مغازه

متن قولنامه خرید و فروش ملک

قولنامه خرید و فروش ملک ، زمین ، آپارتمان ، مغازه باید از روی اصول نوشته شود تا در مواقع ایجاد مشکل ارزش حقوقی کافی داشته باشید. برای نوشتن قرارداد خرید و فروش ملک ، زمین ، آپارتمان ، مغازه باید به نکات مهمی که در ادامه بیان شده است با دقت بیشتری توجه کنید. برخی قولنامه خرید و فروش ملک را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند.

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

متن قولنامه خرید و فروش ملک

فرق قولنامه با مبایعه نامه چیست

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.

فرق قولنامه با مبایعه نامه

اعتبار قولنامه خرید و فروش ملک در دادگاه

قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

اعتبار قولنامه خرید و فروش ملک در دادگاه

اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر این که به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می نماید.

وجه اجباری در قولنامه خرید و فروش ملک

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه خرید و فروش ملک، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام می گویند.

قرار دادن وجه التزام در قولنامه خرید و فروش ملک

اصولاً درج وجه التزام در قولنامه به یکی از روش ذیل می تواند باشد:
1) در قولنامه قید می شود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمی توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.
2) در قولنامه طرفین موافقت می نمایند، معامله کردن برای سرگرمی و تفریح معامله کردن برای سرگرمی و تفریح که در تاریخ….. در دفترخانه شماره….. حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ…. به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.
3) چنان چه در قولنامه ذکر شود:طرفین موافقت نمودند در تاریخ….. در دفترخانه…. حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند و در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه…. ریال خسارت تأخیر است، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.

نمونه قولنامه خرید و فروش ملک

نمونه قولنامه خرید و فروش ملک

آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟

قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه های معاملاتی و یا بیرون از آن جا تنظیم می شود سندی عادی است و به همین خاطر طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن بنماید تا بعداً دچار مشکل نشوند.

نحوه نوشتن قولنامه خرید و فروش زمین

1) خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آن چه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.
2) اگر مورد معامله ملک می باشد، بررسی کنید که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد. (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره)
3) اگر کسی که قولنامه را امضاء می کند خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی و یا قیم مالک است. دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببینید آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک است مطمئن شود که در زمان امضاء قولنامه توسط ولی، کودک، بالغ نشده است. هم چنین در جائی که امضاکننده قیم مالک است باید روشن شود که آیا قیم به تنهائی حق فروش مال مولی علیه (صغیر) خود را دارد یا با دخالت مقام قضائی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
4) اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و هم چنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
5) خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.
6) اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیرعادی دارد. خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه نماید و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین آن اداره نباشد.
7) تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی به وی منتقل نشده از پرداخت کل قیمت مورد معامله کردن برای سرگرمی و تفریح معامله خودداری نماید.

چند توصیه به فروشنده برای نوشتن قولنامه

1) از توام مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.
2) مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد.
3) حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت معامله کردن برای سرگرمی و تفریح از طرف خریدار، زمان تعیین شود و این نکته ذکر گردد که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می تواند فسخ معامله را اعلام نماید و معامله را برهم زند.
4) اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر این که به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می نماید.
5) فروشنده باید کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند. به خصوص زمانی که این مشخصات منفی و مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.
6) اگر قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمی تواند برهم زند. مگر این که چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.

نکات مهم در نوشتن قولنامه

اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری نمایند، طرف دیگر چه حقی دارد؟

طرف دیگر می تواند الزام معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه درخواست نماید و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورتی که طرف معامله از حضور در دفترخانه جهت امضا خودداری کند، نماینده اجرای احکام سند انتقال را امضاء خواهد کرد.
قبل از اقامه چنین دعوائی بهتر است حسب مورد (فروشنده یا خریدار)، امتناع طرف دیگر از حضور در دفترخانه و حاضر و آماده بودن خود در دفترخانه را برای انتقال، به وسیله گواهی دفترخانه یا تأمین دلیل از دادگاه و یا ارسال اظهارنامه ثابت نماید.

نمونه متن قولنامه ملک و زمین

خریدار : نام و نام خانوادگی . نام پدر . شماره شناسنامه محل صدور .. متولد سال .. کد ملی . شغل آدرس محلس کونت شماره تلفن .. فروشنده : نام و نام خانوادگی . نام پدر . شماره شناسنامه . محل صدور .. متولد سال کد ملی . شغل آدرس محلس کونت شماره تلفن .. مورد معامله :تمامی ششدانگ یک باب خانه/ یکدست گاه آپارتمان به مساحت …. مترمربع احداث ی در پلاک ثبتی …. فرعی از …. اصلی بخش ….. به نشانی ….. باکلی ه توابع و لوا حق آن ازهر جهت از جمله امتیازات آب ، برق ، گاز وتلفن شماره ….بهایم ورد معامله : قیمت مورد معامله مبلغ ….. ریال برابر ….. تومان است که بهتر تیب ذیل پرداختم ی شود . الف مبلغ …. ریال نقداً پرداخت شده است ( طی چک بانکی شماره …… مورخ …… حساب جاری …… بانک …… به فروشنده تحویل گردید .) ب مبلغ ….. ریال باقیمانده بهایم ورد معامله به هنگام تنظیم سند رسمی / تحویل/ پرداختم ی شود . ( عدم پرداخته ریکا زمب الغفو قدر موعد م ق ر رمو ج بمن فسخ شدن وبی اعتباری معامله و تعلق وجوه پرداختی به فروشنده خواهدبود ، در اینصورت فروشنده م ختا راست به لحاظ من فسخ شدن قرارداد مورد معامله رابه ثالث بفروشد ، با توجه به این توافق طرفین در اینصورت نیازی به رجوع بهداد گاه و ابطال اینقرار دادن خواهدبود .)

فرم قولنامه خرید و فروش ملک

1-خریدار مورد معامله راروی تن موده ، از کم و کیف آن ازهر جهت اطلاع وآگاهی کامل دارد .

2-طرفین م و افق تن م و د ند روز ….. ماه ….. سال ….. جهت تنظیم سند رسمی د رد فتر خانه شماره …… به نشانی …… حضوری ابن دو با پرداخت بقیه وجه به فروشنده سند رسمی مورد معامله به نام خریدار تنظیم گردد . و جهالت زام عدم حضوردر دفترخانه بهشر حماده ذیلا ست .

3-هرگاه خریدار در تاریخ م ق ر رجه تتسو ی ه باقیمانده بهایم ورد معامله وتنظیم سند رسمی د رد فتر خانه مذکور حاضر نشود قرارداد من فسخ می شودو معامله بی اعتبار محسوب است و خریدار حق ی به مطالبه مبلغ ….. ریال وجه پرداختی بند الف ( که در اینم اده به عنوان و جهالت زام عدم حضور تعیین شده ) نخواهد داشت .

4-با ملاحظه اینکه هیچیک ازطرفی نح ق انصراف و عدول ندارند این سند عادی فروش پلاک مرقوم تازمان تنظیم سند رسمی ح اکم بررا بط ه حقوقی آنها خواهدبود .

5-ملاک عدم حضور هریک ازطرفی نگو اهی کتبی دفترخانه فوق الذکر خواهدبود .

6-کلیه خیارات ازهر جهت از جمله خیار غبن به هرمیزان ازطرفی نسا ق طش د .

7-هزینه های قانونی ازهر جهت وباب تبه عهده فروشنده است ، طرفین مخارج تنظیم سند رسمی را بالمن اصفه خواهند پرداخت .

8-حق انتقال حقوق اینقرار دادبه ثالث تا تسویه کل قیمت ملک ا زخر یدار سلب گردیده و هرگاه بدون پرداخت تمام به اچ نینا نت قالی صورت گیرد فروشنده م ختا راست به اعلام من فسخ شدن قرارداد طی اظهارنامه یانا مه سفارشی وضبط وجه پرداختی خریدار به عنوان و جهالت زامت خلفا زاین ماده قرارداد .

9-مورد معامله تازمان تسویه کامل بهایم ورد معامله یا تنظیم سند رسمی د رید فروشنده است و خریدار حق ی به مطالبه و تحویل گرفتن آن ندارد .

10-فروشنده اقرار دارد ملکم ورد معامله مشمول مصادره و توقیف اموال نشده و شخصاً هم ممنوع المعامل ه نیست و مورد معامله در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی وو ثی ق ه برایش خص ثالث نمی باشد ومنافع آن به دیگری واگذار نشده است ، ضمناً رفع هرگونه اشکال و ایراد قانونی برعهده فروشنده است .

11-هرگاه مورد معامله مستحق لل غیر باشد یا بعداً این امر محقق گردد خریدار حق داردبه اعلام من فسخ شدن قرارداد ومطالب ه وجه پرداختی بعلاوه دوبرابر مبلغ …. ریال و جه التزام مقررشد هدر قسمت اول ماده 4 وفروش نده با ق بولای نمو ضوع و تعهد به پرداخت تا مدت ….. سال شمسی نیز ضمانت کشف فساد وجب را نخس ارات خریدار را بشرح اینم اده نموده است .

12-اینقرار داد در …. نسخه تنظیم شده و کلیه نسخ اعتبار مساوی دارد .

برای اینکه بعد از خرید و فروش ملک و زمین به مشکلات حقوقی برنخورید الزاما باید قولنامه خرید و فروش ملک در بنگاه های مورد اعتماد اتحادیه املاک تنظیم شود و از نوشتن قولنامه دستی جدا خودداری کنید.

باغ تفریحی ، گردشگری و اقامتگاه سرچشمه در رضوانشهر

حجره جو | پلتفرم کسب و کار اینترنتی

این روستا با موقعیت اقلیمی منحصر بفرد دارای کوه و جنگل، سالانه پذیرای مسافران و مهمانان بسیاری است.

گردش در این مکانها خستگی را از تن بیرون می‌کند و لطافت هوای این مناطق طراوت خاصی به جان می‌بخشد.

پس بدون اتلاف وقت اگر مایل هستید تا مکانی را ببینید تا زیبایی بی اندازه آن شما را سر ذوق بیاورد حتما جاده پونل را در برنامه سفر تان قرار دهید.

باغ تفریحی ، گردشگری و اقامتگاه سرچشمه در رضوانشهر

اقامتگاه سرچشمه

برای چند روزی دنیای پرهیاهو را فراموش کنید و در گوشه دنج, بکر و جنگلی به سرزمین رویاهای‌تان قدم بگذارید.

کم کم در میان شاخ و برگ سبز و انبوه درختان، نمای چوبی کلبه پیدا می‌شود.

اقامتگاه سرچشمه زیبای چوبی با محوطه اختصاصی بسیار وسیعی که دارد، یک دنیای کاملا خصوصی برای شما و همسفرتان می‌آفریند.

پس از گذشتن از مسیر جنگلی محوطه به اقامتگاه سرچشمه که می‌رسید قدم گذاشتن به داخل، فضای دنج و تمیز و دلنشین با پنجره‌هایی که به سمت منظره یکدست سبز و مخملین جنگل باز می‌شود.

وجود آتشگاه و به پا کردن بساط اجاق و چای هیزمی یکی دیگر از تجربه‌های دلنشین اقامت در این مکان گردشگری در دل جنکل است.

باغ تفریحی ، گردشگری و اقامتگاه سرچشمه در رضوانشهر

گردشگری جنگل

تفرجی که در محیط های جنگلی انجام می شود را گردشگری جنگل گویند .

مناطق با سیمای جنگلی و برخوردار از چشم اندازهای طبیعی نظیر آبشار , غار , چشمه , دره و غیره که به جهت دسترسی دارای تقاضای تفرجی هستند را گردشگاههای جنگلی می نامند.

برخی صاحب نظران معتقدند چنانچه در جنگلی تعداد بازدید کنندگان روزانه بیش از ۱۰ نفر در هر هکتار باشد در این صورت نقش و اهمیت اصلی آن جنگل را باید تفرجگاهی دانست .

جنگل ها به علت اینکه مناطق وسیعی از اراضی سرزمین را اشغال می کنند و بستر بسیاری از جاذبه های طبیعی نظیر رودخانه , آبشار , حیات وحش و پوشش های متنوع گیاهی هستند , تقاضای تفرجی بسیار بالایی دارند .

جنگل هم به طور مستقل می تواند به عنوان منبع تفرجی دیگر کارکرد مکمل دارد .

امروزه صنعتی شدن , افزایش جمعیت , شهرنشینی و به اجبار سکونت در آپارتمان ها , بشر را بیش از پیش نسبت به محیط زندگیش متوقع ساخته است .

به ناچار می بایست در اطراف خود محل هایی داشته باشد که بتواند برای اوقات فراغت و لحظات آرامش و رهایی از زندگی ماشینی به آنجا برود .

جایی که تماس شخصی او را با محیط طبیعی میسر ساخته و بتواند او را با تمام وجود تحمل و پذیرا شود .

در این میان پارکها و تفرجگاههای جنگلی به عنوان محیط طبیعی یکی از کانن های توجه پناهندگان زندگی صنعتی و ماشینی است .

باغ تفریحی ، گردشگری و اقامتگاه سرچشمه در رضوانشهر

شهرستان رضوانشهر

ین شهرستان در، بین سواحل دریای خزر و رشته کوه‌های تالش قرار دارد و از دو بخش جلگه‌ای و کوهستانی تشکیل شده‌است.

این شهرستان از شمال به دریای خزر و شهرستان طوالش، از غرب به شهرستان خلخال، از جنوب به شهرستان‌های صومعه سرا و ماسال و از شرق با شهرستان بندر انزلی همجوار است.

شهرستان رضوانشهر در گذشته با نام تالشی رَزوَندی شناخته می‌شد و زیر مجموعه تالش قرار داشت، نام دیگر این شهر طالش‌دولاب می‌باشد.

این شهرستان بعد از تقسیم شهرستان طوالش به سه شهرستان مجزا، ایجاد شد و جاذبه‌های گردشگری فراوانی دارد.

آبشار ویسادار، منطقهٔ گردشگری دوران و جاده گردشگری پونل به خلخال از گردشگاه‌های زیبای این منطقه است.

کارخانه تولید کاغذ به نام شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا نیز در این شهرستان قرار دارد.

این کارخانه که زمانی حدود ۷۰ درصد کاغذ کارتن کشور را تولید می‌کرد اکنون دارای وضع نابسامانی است.

زبان مردم شهرستان رضوانشهر تالشی و گیلکی است.

باغ تفریحی ، گردشگری و اقامتگاه سرچشمه در رضوانشهر

روستای انگولش

انگولش،روستایی از روستاهای رضوانشهر از توابع بخش مرکزی که در استان گیلان واقع شده است.

این روستا در دهستان خوشابر قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۹۲ نفر بوده‌ است.

تفاوت market execution و Instant Execution چیست؟

شنبه 00/8/08 ، شیراز , (اخبار رسمی): در این مقاله به تفاوت market execution و Instant Execution می‌پردازیم.

تفاوت market execution و Instant Execution چیست

آموزش بورس بین الملل - فارکس را با سایت Googleforex.net شروع کنید.
تفاوت market execution و Instant Execution چیست؟ | آموزش فارکس بزرگ ‌ترین بازار سرمایه جهان

مفهوم market execution یا معاملات با اجرای بازار :

market execution یا By Market یک نوع دستور اجرای معاملات است که مفهوم آن سفارش خرید یا فروش در بهترین قیمت موجود است. در این نوع دستور، بروکر این مجوز را دارد ، تا در نزدیکترین قیمت به قیمت فعلی بازار اقدام به باز کردن یا کلوز کردن معاملات کند.
بدیهی است در این نوع دستور به معامله کردن برای سرگرمی و تفریح معامله گر اخطار ریکوت Re-quote یا price change نشان داده نـمی شود.

مفهوم Instant Execution یا معاملات با اجرای آنی :

Instant Execution یک نوع دیگر از دستور اجرای معاملات است که در این نوع دستور، بروکر موظف است دقیقا در همان قیمتی که تریدر کلیک کرده است درخواست را ثبت کند. در این نوع دستور، هنگامیکه تریدر اقدام به باز کردن یا کلوز کردن معاملات کند ، بروکر میبایست در همان قیمت درخواست را اجرا نماید.
اگر نوسانات قیمت زیاد باشد و بروکر نتواند درهمان قیمت اقدام به باز کردن یا کلوز کردن معاملات کند ، به معامله گر اخطار ریکوت Re-quote یا price change نشان داده می شود.

برای دریافت 20 درصد بونوس بر روی بروکر amarkets کلیک کنید و در بروکر رگوله شده ثبت نام نمایید.

آموزش تنظیم کردن مقدار price change در متاتریدر :

در برنامه متاتریدر قابلیتی وجود دارد که تریدر میتواند مقدار انحراف قیمت معاملات را بصورت دستی تنظیم نماید. یعنی هنگامیکه تریدر در قیمتی که برروی چارت میبینید اقدام به گرفتن پوزیشن کند امـا در صورت price change به سرور این اجازه را بدهد که پوزیشن به اندازه n پیپ در قیمت دیگری باز شود.
جهت تنظیم این مورد میتوانید طبق عکس زیر عمل نمایید. ابتدا از سربرگ tools گزینه options را انتخاب کنید. سپس در برگه ی Trade ، از قسمت Deviation by default گزینه default میتوانید مقدار انحراف مدنظرتان را بصورت pips تنظیم نمایید.

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

درباره منتشر کننده:

گوگل فارکس

گوگل فارکس

تیم «گوگل فارکس» از طریق آموزش رایگانِ صحیح و با هدف ارتقاء سطح آگاهی و دانشِ جامعه ی معامله گرانِ بازارهای مالی ، فعالیت خود را از سال 1398 آغاز نموده است. ما باور داریم که گسترش دانش مالی و یادگیری می تواند به معامله گران در راه افزایش کیفیت معاملات کمک کند. هدف کارشناسان تیم «گوگل فارکس» ، شناسایی نیاز و هدف شما معامله گران گرامی است. از این رو درخواستهای خود را از طریق «تلگرام» با ما در میان بگذارید تا بتوانیم با ارائه خدمات بهتر به پیشرفت مالی شما عزیزان کمک کنیم.

تفریحات تابستانی کودک نوپا ؛ ۱۰۰ ایده جالب

وقتی در خانه کار می کنید به ایده های کاربردی برای سرگرمی بچه ها نیاز دارید، چیزهایی که بتوانند خودشان انجامش دهند، به خصوص فعالیت های تابستانی.
در غیر این صورت زمان زیادی را به بازی های کامپیوتری و سرگرمی با موبایل می گذرانند. اگر هر روز به ایده های جدید نیاز دارید، این ایده ها مجموعه ای از کارهایی است که برای بچه ها است که می توانید آن را چک کنید-فعالیت هایی برای آخر هفته های تابستان.

ایده هایی برای فعالیت های بچه ها در تابستان

به هر حال می دانید که نظر والدین در مورد کارهای بچه ها چیست و به اکثر بازی های آن ها نه می گویند اینطور نیست؟ بنابراین خیلی به بچه ها اجازه ی تفریح نمی دهند. حداقل چند تایی از این ۱۰۰ ایده را با همدیگر همراه با کودکان امتحان کنید.
این پیج را به خاطر داشته باشید و برای ایده گرفتن برنامه های تابستانی به این پیج سر بزنید.

100 ایده ی جالب در تابستان برای بچه ها و والدین

۱۰۰ ایده ی جالب در تابستان برای بچه ها و والدین

۱– هرچه می خواهید …بردارید. مزرعه ای پیدا کنید که پر از بلوبری، توت فرنگی، سیب زمینی، گل و … باشد و شروع به برداشت محصولات کنید.
۲- بیرون خانه در باران بازی کنید. بوی باران را حس کنید، داخل گودال های آب بپرید و گل بازی کنید.
۳- خودتان باران بسازید. افراد دور و برتان را با آب پاش یا شلنگ آب خیس کنید.
۴- اغلب آشپزی کنید. بی خیال انواع برگرها شوید. سبزیجات و ماهی بخورید. اگر آن ها را کباب کنید ممکن است بچه معامله کردن برای سرگرمی و تفریح ها بیشتر طعم اش را دوست داشته باشند.
۵- اسمورز درست کنید(نوعی دسر). شکلات به علاوه ی مارشمالو و بیسکوییت بیلی گرام مساوی تابستان است.
۶- چادر بزنید. افرادی که زودتر از بقیه از خواب بیدار می شوند در حیاط پشتی چادر بزنند.
۷- در چادر بمانید. کیسه خواب هایتان را در آورید و خانوادگی درونش چرت بزنید.
۸- به ستاره ها خیره شوید. دوستان تان را دعوت کنید و برای دیدن ستاره ها مهمانی بگیرید.
۹- حشرات شب خیز درخشان را دنبال کنید. آن ها را تماشا کنید و سوسو زدن آن ها را در شب دنبال کنید.

۱۰- لوازم خانه را دوباره بچینید. به بچه هایتان کاغذ طراحی دهید و از آن ها بخواهید اول طرحی برای چیدمان لوازم بکشند.
۱۱- با هم دیگر به صورت خانوادگی چرت بزنید. حتی والدین می توانند خرخر هم بکنند.
۱۲- خودتان پیتزا درست کنید. این دستورالعمل مورد علاقه بچه ها را حتما امتحان کنید.
۱۳- دوستانتان را برای یک بازی شبانه دعوت کنید. یک تخته بازی برای کودکان و یکی هم برای بزرگترها داشته باشید.
۱۴- برای دیدن مسابقات ماشین سواری بروید. و منتظر دیدن یک تصادف بزرگ باشید.
۱۵- به دیدن یک نمایش هواپیماهای جنگی بروید و منتظر هیچ تصادفی نباشید.
۱۶- بو کردن گل ها را بس کنید.( به یک باغ گیاه شناسی بروید)
۱۷- با حیوانات صحبت کنید(به باغ وحش بروید)
۱۸- خیس شوید(به پارک آبی بروید)
۱۹- مسابقه پازل برگزار کنید( از پازل های ۱۰۰تکه ای استفاده کنید و ببینید چه کسی اول آن را تمام می کند)
۲۰- کارت بازی کنید(مثل پوکر یا هر بازی که دوست دارید)

100 ایده ی جالب در تابستان برای بچه ها و والدین

۱۰۰ ایده ی جالب در تابستان برای بچه ها و والدین

۲۱- بازی های تخته ای مثل شطرنج، منچ و مار پله هر چیزی که دوست دارید انجام دهید. بستگی به سن و تمایل تان دارد.
۲۲- از پارک های نزدیک خانه تان استفاده های خوب ببرید. به سایت پارک های محلی سر بزنید و لیست برنامه های پارک ها را چاپ گرفته و آن را به روی در یخچال بچسبانید.
۲۳- به پیک نیک بروید. هر جا که دلتان می خواهد بروید و خوراکی بخورید بروید و ریلکس کنید هر جا مثل یک کنسرت رایگان، یا یک پارک محلی یا حتی حیاط پشتی خانه تان.
۲۴- سعی کنید خرید های مربوط به مدرسه را زودتر انجام دهید. هر چه زودتر شروع به خرید برای لوازم مدرسه کنید بچه ها بیشتر لذت می برند.
۲۵- تکالیف تابستانی تان را انجام دهید. البته خیلی جالب نیست، اما اگر زودتر تمام شوند خوشحال می شوید.
۲۶- مدل موهای جدیدی را تجربه کنید. بگذارید بچه ها از رنگ موی موقت و یا مدل موی بافت را امتحان کنند. یا حتی بگذارید مدل موی فشن داشته باشند.
۲۷- گودالی در ماسه های ساحل بکنید. حتما لزومی ندارد که به اقیانوس بروید دریاچه یا تالاب هم می شود.
۲۸- هدف تعیین کنید و یک پروژه را درخانه به اتمام برسانید. راهی پیدا کنید که بچه ها هم بتوانند کمکتان کنند.
۲۹- صبح زود به پیاده روی بروید.

۳۰- سبزیجات بکارید. و آن ها را بخورید.
۳۱- گل بکارید. و آن ها را مرتب کنید.
۳۲- بگذارید بچه ها شام بپزند. در حقیقت برای این کار یک سنت خاص داشته باشید.
۳۳- میزبان دوستان بچه هایتان برای شب نشینی باشید. شاید دفعه ی بعد هم بچه های شما دعوت شوند –که باعث شود یک بعدازظهر خالی داشته باشید.
۳۴- به موزه های نزدیکی که هیچ وقت نرفته اید سر بزنید.
۳۵- دوباره از موزه های محلی که مورد علاقه ی شما است دیدن کنید.
۳۶- به جشن ها و مراسم های خیابانی بروید. پشمک و نون روغنی بخورید و یا هر چیزی بدی که در این تابستان پیدا می شود.
۳۷- مسیر قدم زنی تان را با گچ تزیین کنید.
۳۸- به پیاده روی بروید. یک مسیر نزدیک خانه انتخاب کنید یا با ماشین به پارکی دورتر بروید.
۳۹- یک باغ پروانه داشته باشید. پروانه های زیبایی که بال بال می زنند را تماشا کنید.
۴۰- لیموناد تازه درست کنید. شاید حتی بتوانید آن را بفروشید.

100 ایده ی جالب در تابستان برای بچه ها و والدین

۱۰۰ ایده ی جالب در تابستان برای بچه ها و والدین

۴۱- یک سفر زمینی به یک شهر نزدیک داشته باشید. اگر می توانید شب را هم بمانید یا سفر یک روزه داشته باشید و برگردید.
۴۲- به بچه ها نشان دهید که دانش تجربه ای جالب است. تجربه های جالب علمی را امتحان کنید.
۴۳- به تماشای یک برنامه یا نمایش بروید. سینمایی که تخفیف بالایی دارد انتخاب کنید و کمتر پرداخت کنید.
۴۴- به پیست رانندگی بروید. اگر هیچ جایی نزدیک محل زندگی تان نیست به دنبال نقطه ای برای سفر باشید. هر بچه ای حداقل باید یک بار به پیست رانندگی برود.
۴۵- فیلم های خانوادگی تماشا کنید. بچه ها با دیدن صفحه نمایش های بزرگ خودشان را فراموش می کنند.
۴۶- یک بخش از کتابی را بلند بخوانید. یا حتی یک مجموعه کامل بخوانید.
۴۷- به یک موزیک کلاسیک گوش دهید.
۴۸- یک بازی که خودتان از زمان کودکی دیگر انجامش نداده اید به بچه هایتان یاد دهید.
۴۹- دوستان تان را در زمین بازی ملاقات کنید. همیشه برای این کار پیشقدم نشوید اما گاهی اوقات بد نیست.

۵۰- به یک خانه ی تاریخی بروید. بچه ها با دیدن اینکه مردم گذشته بدون چه وسایلی زندگی می کرده اند شگفت زده می شوند.
۵۱- بستنی درست کنید. ما با یک دستورالعمل خوب موفق به درست کردن یک بستنی خوب شدیم.
۵۲- از دوچرخه برای حمل و نقل استفاده کنید. مسیر رفتن به مغازه یا خانه ی یک دوست را به بچه تان نشان دهید.
۵۳- برای تفریح دوچرخه سواری کنید. دوچرخه سواری را از خانه شروع کنید یا اینکه به پیست دوچرخه بروید.
۵۴- به ماهی گیری بروید. در بیشتر مناطق بچه ها می توانند بدون داشتن مجوز ماهیگیری کنند.
۵۵- به قایق رانی با یک قایق پارویی یا یک قایق تک نفره(کانو)بروید. اگر خیلی فرد ماجراجویی هستید به ورزش رودگردی بپردازید.
۵۶- طناب بازی کنید. تعداد طناب هایی که می زنید را بشمارید.
۵۷- گل های تابستانی را خشک کنید. و یک قاب از گل های خشک شده معامله کردن برای سرگرمی و تفریح درست کنید.
۵۸- مهره ها و مروارید ها را به نخ بکشید. با توجه به نوع مهره ها ممکن است به نخ کشیدن شان برای بچه ها آسان یا سخت باشد.
۵۹- بادکنک باد کنید. هر کس بادکنک خودش را باد کند.
۶۰- گلف مینیاتوری بازی کنید. آیا از عهده ی این بازی بر می آیید؟

تفریحات تابستانی کودک نوپا ؛ ۱۰۰ ایده جالب

تفریحات تابستانی کودک نوپا ؛ ۱۰۰ ایده جالب

۶۱- در پیشخوان آشپزخانه شام بخورید. و بگذارید بچه ها روی چهار پایه بنشینند.
۶۲- جای جدید را برای بازی انتخاب کنید. ایده ی راحت: زیرزمین یا گاراژ را تمیز کنید. ایده ی سخت: خانه درختی بسازید.
۶۳- با لگو قصر بسازید. یک میز را خلوت کنید و به صورت خانوادگی یک قصر با لگوها بسازید.
۶۴- یک مهارت جدید را با هم یاد بگیرید. ژانگولر بازی، سازدهنی یا حلقه زدن یاد بگیرید.
۶۵- به پدربزرگ مادربزرگ ها یاد دهید از تلگرام استفاده کنند. و مهارت های جدیدتان را به آن ها نشان دهید.
۶۶- یک حصار بسازید-از بالش ها در اتاق نشیمن و از جعبه های مقوایی در حیاط استفاده کنید.
۶۷- یک خانه جادویی برای پری ها بسازید. از پوست درختان و خزه گیاهان استفاده کنید و آن را مکانی برای پری قرار دهید.
۶۸- یک کتاب کاریکاتور را مصور کنید. این کار یک تلاش گروهی می تواند باشد یا اینکه هر کس به تنهایی کار خودش را انجام دهد.
۶۹- ذهن خود را بسازید. برای این کار فعالیت های مختلفی به شما کمک می کند.

۷۰- کنسرت رایگان نزدیک محل زندگی تان بیابید.
۷۱- یک بادبادک به پرواز درآورید.
۷۲- در حیاط خانه بدوید. ورزش هایی مثل بیسبال والیبال و حتی پرت کردن و گرفتن یک وسیله ی ورزشی مخصوص این کار شما را به تحرک وا خواهد داشت.
۷۳- به فروشگاه یک کشاورز محلی سر بزنید. و میوه ها و سبزیجات فصل را امتحان کنید.
۷۴- با اشیاء کنار ساحل کار دستی درست کنید. با صدف های لب ساحل کار هنری بسازید.
۷۵- در رختخواب صبحانه بخورید. کسی نقش پیشخدمت و شخص دیگر نقش مشتری ایفا کند و بعد جاهایتان را با هم عوض کنید.
۷۶- با خاک رس و سفال بازی کنید. بعد سفال هایی که ساخته اید را بپزید تا مقاوم شوند.
۷۷- خمیر بازی کنید. سپس دوباره آن را خراب کنید و دوباره از اول بسازید.
۷۸- موشک کاغذی درست کنید. بعد ببینید برای چه کسی بیشتر پرواز می کند.
۷۹- در یک گروه کتاب خوانی عضو شوید. والدین می توانند تمام کتاب هایی که خوانده اند را لیست کنند اما شک دارم که بخواهند به خاطر کتاب هایی که خوانده اید به شما جایزه بدهند.
۸۰- طرحی در دفتر خاطرات تان بکشید.

تفریحات تابستانی کودک نوپا ؛ ۱۰۰ ایده جالب

تفریحات تابستانی کودک نوپا ؛ ۱۰۰ ایده جالب

۸۱- وقایع روز را در یک دفتر ثبت کنید. در آخر تابستان انتخاب های خود را با همدیگر در مورد بهترین بخش این فصل به اشتراک بگذارید.
۸۲- پرتاب سنگ به داخل آب را به آن ها یاد دهید.
۸۳- عکس های خاص چاپ شده بر روی لیوان یا کارت پستال را آنلاین سفارش دهید. مادربزرگ ها عاشق این چیزها می شوند.
۸۴- با همدیگر چیزهای جدید یاد بگیرید. آشپزی، یوگا، تنیس، موزیک و …
۸۵- بازی کروکت در چمن را امتحان کنید.
۸۶- یک تور بدمینتون بزنید. حتی می توانید والیبال هم بازی کنید.
۸۷- بازی های تحرکی داشته باشید. با یک تور کوچک بسکتبال شروع کنید تا بعدا یک بازی واقعی انجام دهید.
۸۸- بازی جست و جوی گنج برای بچه ها طراحی کنید. این بازی را در زمین های خود یا اطراف شهر انجام دهید.
۸۹- یک ظرف پر از غذای پرندگان بیرون بگذارید. و از پنجره به تماشای پرنده ها بنشینید.

۹۰- در برنامه های که در پارک ها برگزار می شود شرکت کنید. هم پارک های ملی و هم پارک های محلی این برنامه ها را دارند.
۹۱- با همدیگر به تماشای یک نمایش دراماتیک بروید. نوع نمایش مهم نیست.
۹۲- خودتان اجرای نمایش دراماتیک داشته باشید. یک نمایش نامه بنویسید و لباس های خاص بدوزید و نمایش خاص خودتان را اجرا کنید.
۹۳- پانتومیم بازی کنید. هر چه که بلدید را به بازی تبدیل کنید.
۹۴- موزیک بسازید. می توانید موسیقی سنتی یا مدرن بنوازید.
۹۵- فیلم های خانوادگی خود را تماشا کنید. کنارش پاپ کورن هم بیاورید.
۹۶- فروش در گاراژ. بچه ها می توانند با فروش چیزهای قدیمی در گاراژ پول جمع کنند.
۹۷- به بازار دست دوم فروشی یا گاراژ بروید. بچه ها می توانند با پولی که جمع کرده اند خرید کنند(مطمئن باشید بچه ها بهتر از شما معامله می کنند)
۹۸- با همدیگر از درختان بالا روید. البته اگر بچه ها به حد کافی بزرگ شده اند و شما به حد کافی شجاع هستید.
۹۹- یک کتاب چیستان بخوانید. می توانید هر کس حدس خودش را بزند و بعد آن را بنویسید.
۱۰۰- آشپزخانه ی خود را خنک کنید. کلوچه های بدون نیاز به پخت درست کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.